Featured

20 godina Palira

20 godina Palira

Moglo bi se kazati da je 20 godina u životu jedne tvrtke kratak period, međutim kad prelistavate knjige narudžbi i gledate fotografije realiziranih radova čini vam se da iza vas stoji cijelo stoljeće. S druge strane nije tvrtka startala sa neiskusnim ljudima pa kad se to pribroji i onda sva iskustva stavite na stol, uvidite da je to vrlo veliki kapital. Uvijek smo se orjentirali na suvremena rješenja postavljajući sebi neprekidno pitanja. Dali su ta rješenja i sve ono šta nudi industrija proizvođača specijalnih materijala najbolje za dobar rezultat. Vrijeme vas ponekad demantira ali tako se...

Read More

Zlatna Vrata

Zlatna Vrata

Mjesto: Split Radovi: Sanacija zidina Sjeverna vrata Palače (Porta aurea) bila su projektirana kao glavni ulaz u Dioklecijanovu Palaču i bogato ukrašena nišama vladara. Malom broju prolaznika i posjetitelja je općenito poznato da Zlatna vrata, a to znači cijeli kameni  sklop zidina lijevo, desno i iznad vrata predstavlja  konstruktivno vrlo kompliciran i statički nestabilan sistem. Vidni dio zidina sa sjeverne strane sa izvedenim nišama, u kojima otvor vrata predstavlja samo dodatnu statičku varijablu, je doslovno plašt onoga šta se u samim zidinama nalazi. Prof. Egon Lokošek i konzervator...

Read More

Bazeni Poljud

Bazeni Poljud

Mjesto: Split Radovi: Sanacija pokrova Kompleks Bazena Poljud u Splitu, sagrađen je za potrebe Mediteranskih igara 1979. god. Nosiva konstrukcija je izvedena iz dva “S” armirano-betonska šuplja nosača. S nosači su međusobno okvirno povezani AB gredama velikog raspona. Između nosača izvedena je sekundarna konstrukcija od čeličnih sajli isprepletenih u dva smjera pod 90 stupnjeva. Čelična konstrukcija zbog svojih svojstava elastičnosti i velikih raspona (preko 80 m dužine i 60 m širine) pri vjetrovitom vremenu oscilira po visini i do 60 cm. Nad čeličnim sajlama položena je i...

Read More

Hotel resort Solaris

Hotel resort Solaris

Mjesto: Šibenik Radovi: Sanacija krovišta (27.000 m2) Sanacija ravnih krovišta na svim hotelima kompleksa Solaris je protekla sa puno manjih komplikacija od slučaja Hotela Lav u Podstrani. Sanacije su uvijek tehnički zahtjevnije ali su organizacijski čiste bez smetnji drugih sudionika. Radovi na sanaciji krovišta, zaista potpuno  uništenih bitumenskih izolacija, su u vremenski kratkom roku (40 dana) izvedeni na zadovoljstvo naručitelja UGO (Solaris Hotels Resort). Hotel Solaris Zatečeno stanje Zatečeno stanje U toku rada U toku rada Detalj spoja Završeno krovište Kompleks...

Read More

Tvrđava – Crkva sv. Marije

Tvrđava – Crkva sv. Marije

Mjesto: Vrboska, otok Hvar Radovi: Sanacija krovišta i vanjskih zidina Tvrđava – crkva sv. Marije od Milosrđa nalazi se na uzvisini iznad Vrboske na otoku Hvaru. Sagrađena je u 16. stoljeću i najistaknutiji je objekt otočke arhitektonske baštine. Masivne visoke zidine od kamena sa malom isturenom stražarnicom iznad ulaza u crkvu, i kulom na istoku, bili su jedina zaštita puka u vrijeme naleta raznih neprijatelja sa mora i  kopna. U sustavu tvrđave ugrađen je golemi rezervoar pitke vode. U crkvi sv. Marije i danas se održavaju crkveni ceremonije i obredi. Prodori oborina u strukturu...

Read More