Hotel Lav – Le Meridien

Hotel Lav – Le Meridien

Mjesto: Podstrana
Radovi: Hidroizolacije terasa, mokrih čvorova, krovišta, bazena za kupanje i izvedba pjenobetona

Izvođenje hidroizolacija na kompleksu objekata kao šta je to Hotel Lav – Le Meridien predstavlja veliki izazov i traume za nas kao podizvođaće. Objekti ovakvog tipa se izvode u nevjerojatnim kompleksim uvjetima. Adaptacije, nova gradnja itd. samo po sebi nije problem, da nije onoga ali…

Veliki broj izvođača raznih struka sa svojim nekontroliranim ponašanjima uvijek ostavi traga na kvaliteti svih radova. Izolacije su posebno osjetljive jer se posljedice mogu vidjeti vrlo zorno kad nastupi kišni period. A onda se više niko ne pita zašto su iskrcavali razne terete bez zaštite izravno na izolaciju ili prenosili razne terete, pilali kamen i puno još takvih aktivnosti.

I to je jedan način na koji se mogu odvijati radovi ali to znatno poskupljuje je radove a rizik je povećan. Izvedeno je 7600 m2 krovnih jednoslojnih hidroizolacija, polimercementnih hidroizolacija na balkonima, sanitarnim čvorovima, bazenima 3600 m2. Padovi na svim ravni krovišta su izvedeni laganim termobetonom – cca 750 m3 (400 kg/m3). Krovne površine su terasaste, idealno za izvedbu eko-zelenih površina, ali investitor je imao različitu viziju.