Studentski kampus

Studentski kampus

Mjesto: Rijeka
Radovi: izolacije ravni krovova

Na objektima Kampusa i TK centra izvedene su tolinske bazne izolacije Dracoterm superlaganim betonom (400 kg/m3), a hidroizolacije jednoslojnim sistemom Akwalan EP folijama.