20 godina Palira

20 godina Palira

Moglo bi se kazati da je 20 godina u životu jedne tvrtke kratak period, međutim kad prelistavate knjige narudžbi i gledate fotografije realiziranih radova čini vam se da iza vas stoji cijelo stoljeće. S druge strane nije tvrtka startala sa neiskusnim ljudima pa kad se to pribroji i onda sva iskustva stavite na stol, uvidite da je to vrlo veliki kapital.

Uvijek smo se orjentirali na suvremena rješenja postavljajući sebi neprekidno pitanja. Dali su ta rješenja i sve ono šta nudi industrija proizvođača specijalnih materijala najbolje za dobar rezultat.

Vrijeme vas ponekad demantira ali tako se napreduje. Stalna suradnja sa konzervatorima, projektantima i proizvođačima materijala je konstanta koja daje najbolje  rezultate.

U restauracijama smo izvodili raznovrsne radove na objektima nulte kategorije i objektima pod zaštitom spomeničke baštine. Tu smo bili pioniri i uz blisku suradnju sa splitskim “Zavodom za zaštitu  spomeničke baštine” ostvarili mnoga uspješna ostvarenja.

Kod upotrebe hidroizolacija smo postavili sebi zadatak među prvim izvođačima u RH, da se hidroizolacije postave kao problem br 1. u građevinarstvu.

Negativnu “karmu” za krivicu patnje stanara na posljednjim etažama stambenih i poslovnih objekata trebalo je ozbiljno proučiti dati valjan odgovor zašto su destrukcije ravnih krovišta tako česte. Išlo se do te granice u nepovjerenju investitora da se najduže garancije u graditeljstvu (kao i u drugim granama industrije) traže od izvođača hidroizolaterskih radova.

I malo pomalo  počeo je pritisak na izvođaće radova o vremenu garancije: uvjetuje se 10, 15 pa čak  i 20 godina. Projektant projektira, proizvođać proizvede, trgovac prodaje, a samo izvođač daje garanciju?? Od njega se traži garancija koja ima svoju cijenu. Investitori koji su vrlo često neupućeni, traže niske cijene.  Izvođač nebi  trebao dati garanciju za rad dužu od 2 godine !!

Pitenje koje postavljamo je: zašto investitori ne bi uplatili kod osiguranje za objekat kod nadležnih osiguravatelja, kao svugdje u uređenim zakonodavstvima  zapadnih zemljama.

Nakon toliko godina uveli smo sustave izolacija specijalno za pojedine dijelove objekata  i surađujemo sa projektantima u projektiranju.

Naravno, predstoje nam godine uvjeravanja i educiranja korisnika i investitora u korisnost izvedbe zelenih krovišta. Sumnjamo da će naši zakonodavci u tu svrhu davati porezne olakšice. Makar radi uštede u potrošnji energije za grijanje a napose i za hlađenje prostora.

Upotrebom super lakih betona (400 kg/m3) za izvođenje padova na ravnim krovištima dodatno se olakšava krovna konstrukcija, a  udvostručuje toplinski zaštita.

Sve to ide u prilog izvedbi ravnih krovova. Doživili smo da po krovovima nekih škola “mudri ministri” u hodu daju naloge da se rade kosi krovovi i to od lima?? (iako su mnogi sa limenim krovovima popili dosta gorkih pilula).

Snaga male tvrtke leži u potpunoj kontroli radova i ljudi, dobroj obućenosti i tehičkoj opremljenosti i poštenom odnosu prema svakom pa i najmanjem zadatku i svakom korisniku naših usluga!