Zlatna Vrata

Zlatna Vrata

Mjesto: Split
Radovi: Sanacija zidina

Sjeverna vrata Palače (Porta aurea) bila su projektirana kao glavni ulaz u Dioklecijanovu Palaču i bogato ukrašena nišama vladara. Malom broju prolaznika i posjetitelja je općenito poznato da Zlatna vrata, a to znači cijeli kameni  sklop zidina lijevo, desno i iznad vrata predstavlja  konstruktivno vrlo kompliciran i statički nestabilan sistem.

Vidni dio zidina sa sjeverne strane sa izvedenim nišama, u kojima otvor vrata predstavlja samo dodatnu statičku varijablu, je doslovno plašt onoga šta se u samim zidinama nalazi. Prof. Egon Lokošek i konzervator Dr. Goran Nikšić, već više godina korak po korak rješavaju statičku stabilizaciju te monumentalne kamene mase ispunjene stambenim prostorima koji su se nagurali tijekom stoljeća. Jedna posebnost je da je unutar mase zidine iznad samih vrata izdubljena najmanja crkva na svijetu (sv. Martin) široka svega 140 cm sa oltarom. Statička stabilizacija se još provodi.

Složene radove sanacije izvodimo pod stalnim nadzorom  navedenog tandema primjenom stečenih znanja u dugogodišnjoj praks,i cca 7 godina ovisno o mogućnostima sredstava.