Budimo partneri

Naš moto je: Vi imate problem, mi ćemo Vam ga riješiti.

Za svaki problem: vlaženja kamenih fasada, prodora vode u podrumu, prokišnjavanja terasa i ravnih krovova, pukotina na armirano betonskim konstrukcijama, ugroženoj stabilnosti ili nosivosti konstrukcija, rekonstrukciji starih objekata, čišćenju i zaštiti fasada od grafita. Stojmo vam na uslozi. Također koristite naše savjete kod projektiranja i izvođenja svi vrsta izolacija na novim objektima, zaštite cjelovitim rješenima.