Superlagani termobetoni

Superlagani termobetoniPjenobeton i Dracoterm su superlagani građevinski materijali od cementa, vode i aditiva koji stvara u masi male mjehuriće, lako se kopa, pili i naknadno obrađuje. U imenu se nalazi riječ beton isključivo iz razloga što je vezivo cement.

Veliki broj krovova , podruma i podova je već izvedeno termobetonima. Izvanredno je pogodan kod svih podova na etažama gdje se polažu sve instalacije jer je tekući i samonivelirajući. Masa suhih termobetona se proizvodi mase od 300-450 kg/m3 i imaju odlična toplinska svojstva.

DRACOTERM je super lagani termobeton koji osim mikromjehura sadrži  i granule stiropora.

UPOTREBA:

• kao toplinska izolacija kosih krovova, ravnih krovova, terasa i balkona
• kao beton za pad na krovovima
• za zarobljavanje starih azbest-cementnih pokrova krovova
• kao estrih – ispod podova od cementa i pijeska
• kao međusloj u podovima u sustavu podnih grijanja
• kao međusloj ispod industrijskih podova i asfalta
• kao jednoslojni pod na koji se može postaviti keramika, kamen, parket, linoleum…
• izrada montažnih elemenata za EKO-KUĆU

 

PREDNOSTI:

• pojednostavnjuje slojeve, smanjuje nepotrebni teret i olakšava konstrukciju
• ravni krovovi, terase i balkoni su manje osjetljivi na velike klimatske i temperaturne razlike
• omogućava jednostavnu i brzu sanaciju ravnih krovova, terasa i balkona uz povećanje toplinske   zaštite objekta
• odlična mehanička čvrstoća
• odlično prigušenje udarnog zvuka u podovima
• izravno postavljanje podnih obloga na DRACOTERM (s DRACOTERM mini granulama)
• izravno postavljanje hidroizolacije na Dracoterm
• nezapaljiv
• potpuno neutralan i neškodljiv za okoliš
• snižava troškove gradnje

Mase  250 – za razne ispune, te 400 kg/m3 za ravna krovišta.

Proizvodnja i ugradnja termobetona se izvodi na gradilištu.