Čuvamo prirodu i zdravlje

Kod  primjene materijala i tehnologija za izvođenje radova na sanacijama i novim objektima, zaštita okoliša i zdravlje ljudi je uvijek na prvom mjestu!

Materijali i rad s njima su maksimalno prijateljski i neškodljivi u odnosu na okoliš i radnike koji rade s njima za vrijeme izvođenja i kasnije za svo vrijeme trajanja izvedenih radova sa mogućnošću reciklaže.